Chồng đi làm về bắt gặp vợ bị hiếp dâm tập thể. Cô vợ bé nhỏ bị những tên yêu râu xanh hàng xóm hiếp dâm rồi gắn xích vào lồn bắt làm nô lệ tình dục. Tội nghiệp ông chồng muốn cứu vợ khỏi bị hiếp dâm mà có 1 mình nên không dám làm gì để vợ bị chơi lỗ nhị đau xé lòng. SỐng cạnh phòng kẻ biến thái thật là nguy hiểm, vợ bị phang phập lúc nào mà chồng không biết.

 

Comments are closed.